Over ons

Belangrijke informatie

Geschiedenis

De oprichting van KSA Zulte viel nagenoeg samen met de oprichting van het H.-Hartcollege te Waregem. Er werd een bloeiende beweging opgericht in de jaren ’30 met een goed gestructureerde werking onder de waakzame leiding van leraars-priesters. Zowel tijdens de schooltijd (=collegetijd) als tijdens de vakanties werden er activiteiten ingericht voor de Zultse studenten van het college: KSA-dagen rond een thema, optochten in uniform, ban-activiteiten (per leeftijdsgroep).

De oorlogsjaren deed de activiteiten afnemen. De gedrevenheid en strijdvaardigheid die de beweging voor de oorlog kenmerkte, werd echter snel getemperd door politieke en oorlogsomstandigheden. KSA Zulte viel na 1943 nagenoeg stil. Na de oorlog, toen de KSA in de colleges langzaam weer op gang kwam, hebben de Zultse collegestudenten gedurende de vakanties de KSA-werking van op het college verder gezet, geïntegreerd in het parochiaal leven van Zulte (met oa een heel bekend lid: de ex-gouverneur van onze Nationale bank, Fons Verplaetse).

Eind de jaren ’40 werd er voor het eerst op gewestkamp gegaan. Vanaf de zomer van 1950 werd er bijna jaarlijks een eigen kamp georganiseerd. Vanaf de zomer van 1963 organiseerde KSA Zulte jaarlijks telkens een groot (voor de leden uit het middelbaar) en een klein kamp (lagere school). Dit gebeurt nu nog steeds!

KSA Zulte is een beweging enkel voor jongens (de meisjes trekken naar de Chiro). Er zijn enkel vanaf 1954 ledenaantallen gekend (25 leden, leiding incl.). In de jaren ’60 groeide het aantal enorm tot ongeveer 110 leden. Later werd het aantal nog groter met als piekjaar 1978, toen telde KSA Zulte maar liefst 168 leden.

Na een verblijf van 38 jaar in de jeugdlokalen in het Baudreefke (de huidige refter van de school) verhuisden de twee jeugdbewegingen in 2012 naar het domein de Waalmeers. De gemeente is eigenaar van de gebouwen, we mogen ravotten op een speelweide van de kerkfabriek. Op de speelweide staan intussen ook blauwe containers voor ons materiaal. Momenteel beschikken we nog steeds over een goed draaiende groep met veel behouden tradities. Momenteel telt onze beweging een 100-tal leden.

Leeuwkes

Leeftijd: 6-8 jaar (1° en 2° leerjaar)
De jongste leden van onze beweging noemen we de Leeuwkes, Kabouters of Sloebers. KSA betekent voor hen spelen, spelen en nog eens spelen. Ze kunnen zich op elke activiteit verwonderen over de nieuwe ervaringen die ze opdoen. Hun levendige fantasie zorgt ervoor dat ze op reis kunnen naar eender waar, met eender wie, om eender welk probleem op te lossen. Leid(st)ers zijn tijdens deze reizen hun troost en toeverlaat.

Symbool: De gele schatkaart
Op zoek naar de schat, een fantastisch avontuur. Spelen en verwonderd zijn, wat zullen we vinden in KSA?

Pieps

Leeftijd: 8-10 jaar (3° en 4° leerjaar)
De Springers en Pagadders zitten halfweg hun carrière op de lagere school en zijn niet langer de jongste leden van KSA. Het is een enthousiaste bende die geregeld al echt samen kan spelen. De spelletjes worden al wat complexer. Lang stilzitten is niet aan hen besteed, in onze jeugdbeweging kunnen ze bewegen en vanalles uitproberen wat thuis niet kan.

Symbool: De oranje rugzak
Een rugzak voor de dagtocht, een valies vol nieuwsgierigheden.

Jongknapen

Leeftijd: 10-12 jaar (5° en 6° leerjaar)
De Jongknapen, Roodkapjes en Joro’s vinden in KSA vooral actie en spanning. Ze mogen zelf al eens het initiatief nemen om de activiteiten wat op te vullen, al houdt de leiding steeds een oogje in het zeil. Ze zijn de waaghalzen van KSA die graag in competitie treden met elkaar. In de jeugdbeweging mogen ze echt bij de groep horen en nieuwe vrienden leren kennen.

Symbool: De rode boomhut
Wie maakt het mooiste kamp? Wie neemt het initiatief? Een boomhut is wel spannend, in KSA op zoek naar uitdagingen.

Knapen

Leeftijd: 12-14 jaar (1° en 2° secundair)
De leden van 12 tot 14 jaar heten in KSA de Knapen, Jimmers en Knimmers. Ze zijn stilaan ‘groot’ geworden en mogen de echte wereld gaan verkennen. Ze gebruiken de vrijheid die ze genieten als pubers om op avontuur te trekken. Ook in KSA kunnen ze met vanalles gaan experimenteren. Deze groep avonturiers is al redelijk zelfstandig geworden in al wat ze doen. Aangezien Knapen, Jimmers en Knimmers volop zichzelf aan het ontdekken zijn, leidt dit geregeld eens tot kleine crisissen waar de leid(st)er als moderator nodig is. De activiteiten worden al heel wat avontuurlijker en de vriendengroep heel wat hechter.

Symbool: De paarse tent
Met de tent op verkenningstocht, in alle vrijheid op avontuur. In KSA jezelf ontdekken, zelfstandig en in groep.

Jonghernieuwers

Leeftijd: 14-16 jaar (3° en 4° secundair)
KSA wordt voor de Sjo’ers, Simmers en Jonghernieuwers een ontmoetingsplaats met vrienden. Ze willen soms eens stilzitten om wat gezellig te babbelen, maar trekken er even graag samen op uit om de meest uiteenlopende stunts te beleven. De leid(st)ers zetten activiteiten op die een uitdaging vormen voor de leden en hen uitnodigen om samen te werken om hun doel te bereiken. Er wordt al heel wat verantwoordelijkheid doorgespeeld naar de leden en de groep mag geregeld zelf één en ander organiseren. In KSA mogen ze zichzelf zijn, los van de doordeweekse verplichtingen en verwachtingen.

Symbool: De blauwe stapschoen
Een meerdaagse staptocht, samenwerken met vrienden. Leren verantwoordelijkheid dragen, KSA, een stap in de goede richting.

Hernieuwers

Leeftijd: 16-18 jaar (5° secundair en 6° secundair)
Eens je 16 bent geworden in KSA, kom je bij de Hernieuwers terecht. Voor hen worden nog heel wat activiteiten georganiseerd, maar ze leren ook de kneepjes kennen van het leiding-zijn. Ze zijn actief bezig een eigen identiteit op te bouwen en daarin kan KSA een belangrijke rol spelen. Ze nemen een zeker engagement op binnen de groep en hebben inspraak in de richting die het uit moet. Ze maken plannen en keuzes voor de toekomst en denken na over de maatschappij en hoe die er zou moeten uitzien. Als jongeren kiezen ze ervoor zelf de handen uit de mouwen te steken en een steen(tje) bij te dragen. Daarnaast draait het natuurlijk vaak om gewoon in groep plezier maken en je eens uitleven, zonder je al te veel te moeten aantrekken van de eisen van de ‘volwassen wereld’ (het blijft nog altijd jeugdbeweging).

Symbool: De donkerbruine schoenafdruk
Nog steeds op stap, een hele weg afgelegd, een spoor nagelaten, je sporen verdiend, een steun voor KSA.

Wat is KSA Zulte?

Wekelijks genieten de leden van KSA Zulte, samen met leeftijdsgenoten, van creatieve spelen met een goed uitgewerkt concept en tot een verbeelding sprekende inkleding. We kunnen daarvoor rekenen op het engagement en de verantwoordelijkheid van onze jongeren. KSA Zulte biedt hen de nodige (leer)kansen, voorziet de nodige ruimte om te experimenteren, verantwoordelijkheden op te nemen, talenten te ontwikkelen, competenties aan te scherpen, grenzen te verleggen …

Onze werking is een ontmoetingsplaats waar unieke banden worden gesmeed, waar leden voor elkaar door het vuur gaan. KSA Zulte, dat is samen op weg gaan, samenwerken, intens vertrouwen in de ander, kunnen rekenen en bouwen op elkaar, samenwerken aan een gemeenschappelijk doel. We doen dat met respect voor de K in onze naam, rekening houdend met de eigenheid van elk individu en elke groep. Er ontstaan vriendschappen voor het leven!

Bij KSA Zulte vormen we ook een kritische mening en proberen we die uit te dragen. We zetten onze frisse en vernieuwende ideeën om in krachtige acties. Het enthousiasme en engagement van elke KSA’er draagt bij aan de versterking en uitbouw van onze KSA-groep en -werking, maar ook aan een betere samenleving. Het amusement dat kinderen en jongeren telkens uit elk spel halen, geeft hen goesting om zich te engageren en de spelvreugde aan anderen door te geven.