De geschiedenis van KSA Zulte,

De oprichting van KSA Zulte viel nagenoeg samen met de oprichting van het H. Hartcollege te Waregem. Er werd een bloeiende beweging opgericht in de jaren 30 met een goed gestructureerde werking onder de waakzame leiding van leraars-priesters. Zowel tijdens het schooltijd (=collegetijd) als tijdens de vakanties werden er activiteiten ingericht voor de Zultse studenten van het college: KSA-dagen rond een thema, optochten in uniform, ban-activiteiten (per leeftijdsgroep).

De oorlogsjaren deed de activiteiten afnemen. De gedrevenheid en strijdvaardigheid die de beweging voor de oorlog kenmerkte, werd echter snel getemperd door politieke en oorlogsomstandigheden. KSA Zulte viel na 1943 nagenoeg stil.

Na de oorlog, toen de KSA in de colleges langzaam weer op gang kwam, hebben de Zultse collegestudenten gedurende de vakanties de KSA-werking van op het college verder gezet, geintegreerd in het parochiaal leven van Zulte (met oa een heel bekend lid: de ex-gouverneur van onze Nationale bank, Fons Verplaetse). Eind de jaren 40 werd er voor het eerst op gewestkamp gegaan. Vanaf de zomer van 1950 werd er bijna jaarlijks een eigen kamp georganiseerd. Vanaf de zomer van 1963 organiseerde KSA Zulte jaarlijks telkens een groot (voor de leden uit het middelbaar) en een klein kamp (lagere school). Dit gebeurt nu nog steeds!

KSA Zulte is een beweging enkel voor jongens (de meisjes trekken naar de Chiro). Er zijn enkel vanaf 1954 ledenaantallen gekend (25 leden, leiding incl.). In de jaren 60 groeide het aantal enorm tot ongeveer 110 leden. Later werd het aantal nog groter met als piekjaar 1978, toen telde KSA Zulte maar liefst 168 leden.

Momenteel beschikken we nog steeds over een goed draaiende groep met veel behouden tradities. Er is al jaren niet echt een tekort aan leiding, wat bij sommige jeugdverenigingen heden ten dag soms wel een probleem is. Momenteel telt onze beweging heden ten dage en 100 leden.