Online inschrijvingen

Belangrijke informatie

Online inschrijvingen

Na het jaarthema ‘geniaal digitaal’ van vorig jaar, gaat ook KSA Zulte hierin een stapje verder. Vanaf nu kan uw zoon online worden ingeschreven via een google form document, klik hier.

Aangezien we vroeger bij elk lid langskwamen om hem in te schrijven, willen we die kans niet wegnemen. In het document kan u aanduiden of je het nodig vindt dat de banleiding nog eens langskomt. Dit is vooral bedoeld voor de ouders die nog niet zoveel van onze KSA afweten en dus graag nog wat meer info zouden willen. Wanneer je dit niet nodig vindt, gelieve dit dan ook aan te duiden. Dit bespaart de leiding heel wat werk en deze tijd kunnen we dan weer in andere zaken steken.

We behouden ons lidgeld op € 35,00. Het grootste deel van dit geld storten wij door naar KSA Nationaal voor de verzekering. Uw zoon wordt pas effectief ingeschreven en dus ook verzekerd als dit bedrag is overgeschreven of cash is betaald.